aluvij


aluvij
alluvium
* * *
• alluvium

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • àlūvij — m geol. 1. {{001f}}najmlađe geološko doba, dio kvartara; holocen, {{c=1}}usp. {{ref}}kenozoik{{/ref}} 2. {{001f}}nanos koji nanese rijeka; naplavina ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • aluvij — àlūvij m DEFINICIJA geol. 1. najmlađe geološko doba, dio kvartara; aluvija 2. nanos koji nanese rijeka; naplavina ETIMOLOGIJA lat. alluvium …   Hrvatski jezični portal

 • alúvij — a m (ú) geol. mlajša, sedanja doba kvartarja; holocen: dolinske ježe so iz aluvija // naplavine iz te dobe …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • aluvija — àlūvija ž DEFINICIJA v. aluvij (1) ETIMOLOGIJA vidi aluvij …   Hrvatski jezični portal

 • aluvijalan — ȁluvijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se odnosi na aluvij (2); naplavni, aluvijev SINTAGMA aluvijalna ravan geol. ravan nastala taloženjem u aluviju; aluvijalno tlo tlo nastalo recentnim taloženjem riječnih nanosa ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

 • aluvijski — àlūvijskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aluvij (1) ETIMOLOGIJA vidi aluvij …   Hrvatski jezični portal

 • hòlocēn — m, {{c=1}}v. {{ref}}aluvij{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kenozòik — m geol. posljednja era u geološkom razvoju Zemlje; dijeli se na dva razdoblja: tercijar (paleogen i neogen) i kvartar (pleistocen ili diluvij i holocen ili aluvij), {{c=1}}usp. {{ref}}prekambrij{{/ref}}, {{ref}}paleozoik{{/ref}},… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kvàrtār — m 〈G kvartára〉 geol. razdoblje u razvoju Zemlje, mlađa formacija kenozoičkog doba; dijeli se na epohe: pleistocen (diluvij) i holocen (aluvij), {{c=1}}usp. {{ref}}kenozoik{{/ref}} ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nàplavina — ž materijal nanesen plavljenjem; aluvij …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • naplavina — nàplavina ž DEFINICIJA materijal nanesen plavljenjem; aluvij ETIMOLOGIJA vidi naplaviti …   Hrvatski jezični portal